m/s Nawigator XXI

Był rok 1996… a tak naprawdę historia statku badawczo – szkolnego m/s Nawigator XXI rozpoczęła się wiele lat wcześniej, kiedy to Władze Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie podjęły decyzję o budowie nowego statku, który miałby realizować dwa zadania związane z działalnością Uczelni, a mianowicie szkolić studentów i prowadzić badania naukowe. W budowę nowej jednostki zaangażowała się cała społeczność akademicka, biorąc czynny udział w procesie projektowania i zbierania funduszy na jego budowę. Finałem pierwszego etapu prac było zatwierdzenie w czerwcu 1996 r. przez instytucję klasyfikacyjną Polski Rejestr Statków dokumentacji techniczno-klasyfikacyjnej statku wykonaną przez Biuro Projektowe „Navicentrum” z Wrocławia.

Potem poszło lawiną… Kontrakt na budowę tej jednostki podpisano 12 listopada 1996 r., a 14 marca następnego roku położono stępkę. Nazwę jednostki wyłoniono w czasie konkursu ogłoszonego na uczelni. Uroczyste wodowanie statku badawczego - szkolnego m/s Nawigator XXI odbyło się 24 maja 1997 r. w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego. Matką chrzestną została Pani Jolanta Kwaśniewska, żona ówczesnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego. W dniach 6 - 7 stycznia 1998 r. statek przeszedł pomyślnie próby morskie, po których 20 stycznia 1998 r. został oficjalnie przekazany Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie.

Uroczyste podniesienie bandery na m/s Nawigator XXI odbyło się 30 stycznia 1998 r. na Nabrzeżu Wieleckim, u podnóża Wałów Chrobrego. W uroczystości wzięli udział m.in. Pan Maciej Płażyński Marszałek Sejmu RP, Pan Eugeniusz Morawski Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, członkowie rządu, parlamentarzyści, członkowie Komitetu Honorowego Budowy Statku, przedstawiciele władz miasta i województwa, pracownicy i studenci  Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Miasta Szczecin.

W swoją pierwszą, dziewiczą podróż m/s Nawigator XXI wyruszył 18 lutego 1998 r. do Lubeki… 

W ciągu ostatnich 20 lat m/s Nawigator XXI stał się nieodłącznym elementem krajobrazu Wałów Chrobrego i Trasy Zamkowej w Szczecinie. Jego charakterystyczne biało – niebiesko – żółte barwy niejednokrotnie wywołują uśmiech na twarzach absolwentów szczecińskiej uczelni morskiej oraz osób spacerujących po tej reprezentacyjnej części Szczecina. Turyści odwiedzający Szczecin bardzo chętnie uwieczniają tę jednostkę na swoich zdjęciach i filmach.

Statek ten od początku swojego istnienia wypełnia swoje podstawowe zadania, będąc dla wielu młodych ludzi, rozpoczynających swoją przygodę z morzem, pierwszym kontaktem z wymagającym zawodem marynarza. To na pokładzie „Nawigatora XXI” niejednokrotnie zapadają życiowe decyzje, czy kontynuować swoją przyszłość w tym zawodzie. Działalność szkoleniowa na pokładzie m/s Nawigator XXI trwa cały rok. Na statku realizowane są praktyki morskie w dziale pokładowym i maszynowym dla wszystkich roczników i specjalności tzw. „kierunków pływających” Akademii Morskiej w Szczecinie. Poznają się z morzem pierwszoroczniaki, a studenci z wyższych roczników szlifują swoją wiedzę i umiejętności.

Jako statek badawczy m/s Nawigator XXI uczestniczył w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, do których zaliczyć można między innymi:

  • badania ornitologiczne dla Niemieckiego Instytutu Ekologicznego z Rostoku (IFAOE),
  •  „Seismoacoustic Imaging of Sedimentary and Gas-related Features In the Baltic Sea”, organizowanego w ramach akcji BONUS przez Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet w Bremie, dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Morskiej w Szczecinie, Uniwersytetu w Bremie oraz beneficjentów akcji BONUS,
  • „Achieve Quieter Oceans by shipping noise footprint reduction”, realizowanego przez  Centrum Techniki Okrętowej,
  • poszukiwania Sieci widmo (utraconych narzędzi połowowych, które robią niekontrolowany przyłów ryb) – pilotażowy projekt Akademii Morskiej w Szczecinie, który rozrósł się przez parę lat do skali międzynarodowej. Akademia Morska w Szczecinie współpracuje w tym zakresie z WWF Polska, realizując kolejno projekty krajowe, tj. „Usuwanie zalegających sieci z Bałtyku” (2012) i „Usuwanie z dna Bałtyku utraconego przez rybaków i zalegającego sprzętu połowowego”(2015), które to ostatecznie w 2016 roku zapoczątkowały międzynarodowy projekt realizowany przez państwa nadbałtyckie o nazwie Marelitt Baltic, którego zakończenie na chwilę obecną planowane jest w 2019 roku.

Podczas wszystkich swoich podróży m/s Nawigator XXI odwiedził kraje nadbałtyckie będąc zapraszanym na różne imprezy międzynarodowe, jako ambasador Rzeczypospolitej Polskiej. Statek gościł między innymi w portach w Kopenhadze, Flensburgu, Rydze, Tallinie, Kaliningradzie, Turku i wielu, wielu innych.  
Opisując wieloletnią działalność statku m/s Nawigator XXI nie można zapomnieć o wielu instytucjach, z którymi jednostka współpracuje od lat, jak np. z Okręgowym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego, z którym to od 2005 r. statek współdziała w ramach okresowych inspekcji kutrów rybackich na Morzu Bałtyckim, czy służbami takimi jak: Straż Graniczna, Policja, Wojsko Polskie, Państwowa Straż Pożarna, itd. z którymi jednostka prowadzi szkolenia i ćwiczenia.
W ramach swojej działalności dodatkowej m/s Nawigator XXI niejednokrotnie brał udział w obchodach Dni Morza, The Tall Ship Races, Flisu Odrzańskiego oraz od samego początku towarzyszy Regatom Unity Line jako jednostka zabezpieczająca. Nie zapominamy również o najmłodszych, corocznie pokład statku odwiedza kilkadziesiąt wycieczek ze szkół i przedszkoli z całej Polski, podczas których załoga dzielnie objaśnia meandry życia na morzu i odpowiada na pytania małych i dużych.  

m/s Nawigator XXI jest statkiem jedynym w swoim rodzaju… ludzie, którzy byli i są z nim związani, załoga, pracownicy na lądzie, firmy sektora gospodarki morskiej, lokalni dostawcy i przedsiębiorcy, którzy ze statkiem współpracują są wyjątkowi… każdy dzień pracy z tą jednostką nie jest taki sam ;-)