Plan obchodów

11:40   Wejście do portu m/s Nawigator XXI

Uroczyste wpłynięcie do portu w asyście holowników

12:00   Uroczysty Senat na pokładzie m/s Nawigatora XXI

  • Wejście gości na pokład NXXI
  • Przemówienie JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie
  • Przemówienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • Przekazanie bandery Szczecina  
  • Wręczenie statuetki „Wilka Morskiego”
  • Wręczenie pamiątkowych medali gościom honorowym
  • Podziękowania